Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Saraburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ถาม-ตอบ

ค้นหาคำถาม

ถาม-ตอบ

คุณสามารถฝากคำถามที่คุณสงสัยกับทางเราได้โดยการกดปุ่ม "แจ้งคำถาม" ด้านข้างนี้

แบบฟอร์มฝากคำถาม

สามารถเข้าไปขอรับใบอนุญาติได้ที่ใด

Answer

สามารถแจ้งรับได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าสามารถรับใบอนุญาตได้ค่ะ

ผู้ตอบ: saraburi Admin
วันที่ : 13 มิ.ย. 60

BOD คืออะไร และ ค่า BOD ได้จากอะไร

Answer

ย่อมาจากคำว่า Biochemical Oxygen Demand เป็นคำที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยใช้ปริมาณของความสกปรกของน้ำทิ้งเป็นตัววัด และ ค่าของ BOD จะแสดงถึงปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ ถ้าน้ำทิ้งมีสารอินทรีย์สูง มีปริมาณของออกซิเจนที่ถูกจุลินทรีย์ดึงไปใช้ในการย่อยสลายก็สูงค่าบีโอดีน้ำนั้นก็จะสูงด้วย

ผู้ตอบ: saraburi Admin
วันที่ : 22 เม.ย. 64
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
1