Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Saraburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

"พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชนี ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"

"พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชนี ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต โป่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดสระบุรี  ร่วมจัดโครงการขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่สีเขียว จังหวัดสระบุรี "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชนี ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี (นางพจนันต์  เทวีทิวารักษ์) รองผุ้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 18 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันปลูกป่าประชารัฐตามโครงการดังกล่าว

แกลเลอรี่