Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Saraburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง และร่วมกันทำความดีโดยการรณรงค์รับบริจาคเงินตลอดเส้นทางการวิ่ง – ปั่น เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปใช้สำหรับผู้ป่วย

คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง และร่วมกันทำความดีโดยการรณรงค์รับบริจาคเงินตลอดเส้นทางการวิ่ง – ปั่น    เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปใช้สำหรับผู้ป่วย

คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ร่วมกันจัดโครงการ “3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทย วิ่ง – ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค” ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง และร่วมกันทำความดีโดยการรณรงค์รับบริจาคเงินตลอดเส้นทางการวิ่ง – ปั่น    เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปใช้สำหรับผู้ป่วย ทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งการสร้างอาคารสำหรับผู้ป่วยยากไร้ ตามวัตถุประสงค์ โดยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะนำเงินบริจาคเข้ากองทุนสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ สำหรับรักษาโรคซับซ้อนของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เอกสารแนบ

saraburi

ขนาดไฟล์:2.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 73 ครั้ง