Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Saraburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สำักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

ประกาศประกวดราคา/สอบราคา

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 เม.ย. 63

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563)

16 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายร้านนานาภัณฑ์

29 พ.ค. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันมลพิษสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่จังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก

2 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราย บ.โตโยต้าสระบุรี จำกัด

25 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราย บ.โตโยต้าสระบุรี จำกัด

18 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนับสนุนพื้นที่ชุมชนต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายบ.เจพี มอลล์ จำกัด

18 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราย บ. เจพี มอลล์ จำกัด

18 มิ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราย บ.เจพี มอลล์ จำกัด

จำนวนทั้งหมด 64 รายการ
1 2 3 4 5 > >>