Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Saraburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมและการมีส่วนร่วม

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

30 ส.ค. 64

รายงานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชและลูกจ้าง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแ

19 เม.ย. 64

การประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปํญหาฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐานในช่วงสถานการณ์วิกฤติ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.99 Mb ดาวน์โหลด: 5013 ครั้ง
19 มี.ค. 64

โครงการสร้างเครื่อข่ายการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 1.18 Mb ดาวน์โหลด: 5013 ครั้ง
15 มี.ค. 64

การประชุม ข้าราชการ พนักงานราชและลูกจ้าง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2564

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 1.48 Mb ดาวน์โหลด: 5012 ครั้ง
17 ก.พ. 64

โครงการการสร้างเครื่อข่ายการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 1.05 Mb ดาวน์โหลด: 5013 ครั้ง
17 ก.พ. 64

ขับเคลื่อนกิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ร่วมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 1.05 Mb ดาวน์โหลด: 5012 ครั้ง
27 ม.ค. 64

การประชุมแผนป้องกันและดับไฟป่าจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.40 Mb ดาวน์โหลด: 5013 ครั้ง
27 ม.ค. 64

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมเอกสารโครงการก่อสรน้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ของเทศบาลเมืองสระบุรี

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.89 Mb ดาวน์โหลด: 5012 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 12 รายการ
1 2