Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Saraburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศ สป.ทส. , จังหวัดสระบุรี , สนง.ทสจ.สระบุรี และอื่น ๆ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 เม.ย. 65

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดสระบุรี ปี 2565

23 ก.ค. 64

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

8 ก.ค. 64

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

23 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

12 มิ.ย. 63

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) (ฉบับที่ 3)

27 มี.ค. 63

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแววดล้อมจังหวัดสระบุรี เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

18 ก.พ. 63

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล ดารประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ
1