Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Saraburi

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

11 เม.ย. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 ( มกราคม - มีนาคม 2565)

22 เม.ย. 64

ประกาศผู้ชนะ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)

8 ม.ค. 64

ประกาศผู้ชนะ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)

29 ก.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ แและสิ่งแวดล้อม"

28 ก.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ แและสิ่งแวดล้อม"

28 มิ.ย. 63

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ“1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

26 มิ.ย. 63

ประกาศรับสมัครโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม)

26 มิ.ย. 63

ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2